Nuon in beroep tegen besluit NMa

Energiebedrijf Nuon gaat in beroep tegen het besluit van de mededingingsautoriteit NMa over de geplande aankoop door Nuon van de stroomcentrales van Reliant. De NMa gaf begin december toestemming voor de overname van de centrales die een capaciteit hebben van 3.500 megawatt, maar stelde als voorwaarde dat Nuon de komende vijf jaar 900 megawatt hiervan zou verkopen. Nuon wil nu dat dit besluit wordt vernietigd omdat de NMa onvoldoende zou hebben aangetoond dat Nuon door de aankoop een machtpositie krijgt.