Kabel voor Noorse stroom

Er komt een stroomkabel tussen Nederland en Noorwegen. De kabel krijgt een capaciteit van 600 megawatt, wat goed is voor energielevering aan 600.000 huishoudens. De elektriciteitsverbinding wordt uiterlijk in 2008 in gebruik genomen. Dit heeft de beheerder van het Nederlandse landelijke hoogspanningsnet, Tennet, vandaag gezegd.

Tennet gaat de kabel aanleggen in samenwerking met de Noorse branchegenoot Statnett. De kabel wordt 580 kilometer lang en komt op de bodem van de Noordzee te liggen. Tennet, dat in handen is van de Nederlandse overheid, en Statnett investeren in totaal 500 miljoen euro in het project.

De haalbaarheid van de bijna zeshonderd kilometer lange kabel was circa tien jaar geleden al onderwerp van studie. Destijds was de stroomsector nog niet geliberaliseerd en bleek de verbinding onrendabel. Over dat aspect bestaat nu minder twijfel. Kostbare verplichtingen die destijds het project in de weg stonden, zijn de afgelopen jaren weggewerkt. Tennet kijkt nu welke energieleveranciers (bijvoorbeeld Nuon, Essent, Eneco) de Noorse stroom willen gaan aanbieden.

Noorse elektriciteit is overdag vaak goedkoper dan stroom die in Nederland wordt geproduceerd. Tennet verwacht dat Noorwegen vooral 's nachts Nederlandse elektriciteit zal importeren.

In Noorwegen zorgt waterkracht voor 99 procent van de opwekking van stroom. Dit maakt de stroom zeer schoon, maar brengt ook onzekerheid. In tijden van droogte komt het voor dat de Noren onvoldoende water hebben om zelf voldoende stroom op te wekken.

Nederland heeft vooral gas- en kolencentrales. Er staan in Nederland vrijwel geen waterkrachtcentrales. De duurzame energie-opwekking gaat met name via zonne- en windenergie.

Tennet onderzoekt ook de aanleg van een tweehonderd kilometer lange transportkabel (capaciteit circa 1.320 megawatt) naar Groot-Brittannië. Daarover is de stroomnetbeheerder in overleg met zijn Britse branchegenoot National Grid Tranco. Een besluit wordt niet eerder dan halverwege volgend jaar verwacht. De kosten van deze elektriciteitskabel bedragen naar schatting 350 miljoen euro.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken juicht de koppeling van netwerken toe omdat hierdoor de zekerheid van huishoudens wordt vergroot dat ze elektriciteit kunnen ontvangen.