Harde kritiek uit Kamer op `naïef' rapport

Coalitiepartijen CDA, VVD en D66 zijn teleurgesteld in de ,,weinig conrete aanbevelingen'' die de tijdelijke commissie onderzoek integratiebeleid heeft opgesteld.

De VVD noemt de commissie ,,ongelooflijk naïef en intern inconsistent''. Het CDA is teleurgesteld in met name de aanbevelingen van de commissie Blok, die volgens het CDA ,,te vrijblijvend en algemeen'' zijn. D66 vindt dat er een ,,te groot gat zit tussen de goede analyse en de weinig conrete aanbevelingen''.

Fractievoorzitter Verhagen (CDA) in een eerste schriftelijke reactie: ,,Het is uiterst jammer en teleurstellend dat de commissie nergens de conclusie lijkt te willen of durven trekken dat het integratiebeleid gefaald heeft, ook niet daar waar deze conclusie toch gerechtvaardigd lijkt''. Volgens het CDA moet worden voorkomen ,,dat we over 30 jaar met een rapport zitten over 60 jaar falend integratiebeleid''.

VVD-woordvoerster Hirsi Ali verwijt de commissie een ,,gebrek aan realiteitszin'' door nauwelijks aandacht te besteden aan criminaliteit. Hirsi Ali: ,,De urgentie ontbreekt compleet. Er wordt niets nieuws beweerd. Het is eigenlijk een waardeloos rapport.'' Het enige positieve punt voor de VVD is dat artikel 23 ,,voorzichtig ter discussie'' gesteld wordt. ,,Dat is een revolutie' `, aldus Hirsi Ali.

PvdA-leider Bos is het met Blok eens dat ,,de integratie van veel allochtonen geheel of gedeeltelijk is geslaagd''. Maar: ,,de aanbevelingen gaan echter nauwelijks in op sociaal culturele thema's, zijn zeer voorzichtig geformuleerd en verdienen op veel terreinen aanscherping'', aldus de PvdA. Bos zegt dat de PvdA ,,de verantwoordelijkheid voor de successen én tekortkomingen in het integratiebeleid van de laatste decennia'' accepteert.

SP-leider Marijnissen vindt dat ,,voor zowel allochtonen, autochtonen als de overheid geldt: de tijd van vrijblijvendheid is nu echt voorbij.'' GroenLinks zegt dat ,,de commissie er goed in is geslaagd om de stand van de integratie in kaart te brengen'' De commissie is echter te terughoudend in de vertaling van de conclusies naar aanbevelingen, vindt ook GroenLinks.

De SGP zegt dat het rapport ,,politieke weinig nieuws bevat''. De SGP vindt dat ,,het huidige strenge(re) inburgeringsbeleid stevig en consequent moet worden voortgezet''. Daarbij moet een maximaal appel gedaan worden op de eigen verantwoordelijkheid van de allochtone burger. De LPF is ook negatief. ,,De aanbevelingen en conclusies lijken geschreven in de geest van de politieke correctheid die het integratie debat decennialang kenmerkte.''