Den Haag verdeeld over budget van EU

De coalitiepartijen CDA en VVD verschillen van mening over de hoogte van het meerjarenbudget van de Europese Unie: de VVD vindt dat Nederland onverkort moet vasthouden aan één procent van het bruto nationaal inkomen (bni) van de lidstaten, terwijl het CDA meent dat eerst bezuinigingen op landbouwsubsidies en structuurfondsen moeten worden afgesproken, voordat een percentage kan worden vastgesteld.

Een en ander blijkt uit de reacties van de partijen op het gisteren uitgelekte streven van de Europese Commissie, 1,24 procent van het bni aan te houden als plafond voor de begroting van de Europese Unie in de periode 2007-2013.

VVD-Kamerlid Van Baalen acht dat ,,onbestaanbaar''. ,,Het betekent gewoon dat de Commissie zegt: we houden vast aan de plannen van thans, plus de kosten van de nieuwe lidstaten''. Volgens de VVD'er moet minister Zalm (Financiën) deze week op de bijeenkomst met de andere EU-ministers van Financiën, onverkort vasthouden aan de één procent bni als uitgavenplafond, waarvoor zich vorige maand zes EU-landen, waaronder Nederland, hebben uitgesproken.

CDA-Kamerlid Van Dijk meent echter dat over de hoogte van het EU-budget pas uitspraken kunnen worden gedaan, nadat hervormingen op het gebied van de landbouwsubsidies en de structuur-fondsen zijn overeengekomen. ,,Ik vind wel dat op het moment dat de regeringen van de lidstaten zich gedwongen zien te bezuinigen, we ook heel kritisch naar het totale EU-budget moeten kijken'', aldus de CDA'er.

In tegensteling tot de VVD, die ter bevordering van hervormingen in de EU het plafond van de EU-uitgaven nu al wil vaststellen, meent het CDA dat er pas na hervormingen in de uitgavensfeer iets te zeggen valt over de gewenste hoogte van het EU-budget.