De Haagse staat

VOOR VERMOEIDE KAMERLEDEN IS RECES VAKANTIE...

,,Oké, ik geef het toe: ik heb de afgelopen weken niet veel uitgevoerd'', schrijft de fractieleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer ruiterlijk op zijn weblog. Als een der zeer weinigen in de politiek durft Rouvoet toe te geven, dat `reces' voor Kamerleden toch veelal gewoon vakantie betekent, ook al heet het dan officieel dat de voor ruim bemeten recesperiodes voor een Kamerlid wel werken betekenen.

Rouvoet heeft voor zijn ledigheid goede argumenten, vindt hij. ,,Na drie extreem drukke maanden (..) was ik er ook wel aan toe om wat rust te nemen''. Rouvoet is hoofd van een kleine driemansfractie, waar elk lid veel begrotingsbehandelingen eigenhandig moet doen dat lijkt een verklaring voor zijn vermoeidheid. In grote fracties, waar de diverse beleidsterreinen meer zijn versnipperd, hebben sommigen nog wel de energie gevonden om het Kerstreces te stofferen met activiteiten. Zo maakt de website van de PvdA melding van het feit dat het Kamerlid Marjo van Dijken onder het motto `De PvdA de diepte in' een verzorgingshuis heeft bezocht.

De stage van Van Dijken heeft meldt de sociaal-democratische website niet zonder trots een ,,hele dag'' geduurd. ,,Tafels afnemen, bedden opmaken, mensen weer naar bed brengen: stilzitten is er niet bij. 's Middags helpt ze met koekjes bakken op een andere afdeling''.

Afgezien van zulke uitbarstingen van energie is het in de politiek buitengewoon rustig geweest sinds de Tweede Kamer op donderdag 18 december het seizoen der begrotingsbehandelingen afrondde. Morgen begint een `gewoon' politiek seizoen, van voornamelijk controlerende arbeid in het parlement. Het is eigenlijk al lang geleden dat er in de Tweede Kamer zo'n `gewone' periode was. Door alle troebelen van 2002 en het kortstondige kabinet Balkenende I, hebben de vele onervaren Kamerleden van nu dat eigenlijk nog niet meegemaakt.

...BEHALVE ALS HET GROENTIJD IS...

Uitzondering op de politieke lethargie in de afgelopen maand was de groentijdachtige gang van zaken rond Bernard Bot, de vorige maand als opvolger van Jaap de Hoop Scheffer aangetreden minister van Buitenlandse zaken. Vooral Gerrit Zalm, de minister van Financiën, leek zichzelf belast te hebben met de taak, de voormalige topdiplomaat Bot in te wijden in de geneugten van het politieke straatvechten.

Het ging dan vooral om de mate waarin Nederland tekeer zou gaan, of moeten gaan tegen de Franse en Duitse schending van het Stabiliteitspact. Bot, die met zijn diplomatieke achtergrond vooral oog had voor het sfeerbedervend karakter van al te felle kritiek op andere, grotere lidstaten van de Europese Unie, zag weinig in de polemische benadering van Zalm.

De liberale vice-premier daarentegen voelde zich geroepen tot felle veroordeling. Niet alleen om zijn bijnaam in Europees verband ,,el duro'' gestand te doen, maar ook wel omdat Zalm zich in VVD-verband niet kan veroorloven al te `soft' te worden in Europees verband. Zalms laatste pretenties, leider van de VVD te zijn, kwam dat niet ten goede.

Gelukkig kwam er, ten aanzien van de antithese Zalm-Bot, deze maand hulp van buiten, toen de Europese Commissie besloot de gang van zaken op de laatste Europese raad van ministers van Financiën (Ecofin), die Duitsland en Frankrijk geen sancties had oplegd, voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Zalm gelukkig. Op Buitenlandse zaken beet men zich op de tong om niet te hoeven zeggen dat er ten aanzien van de procedure voor het Hof wel ruimte is voor enige scepsis. Misschien zegt de Europese rechter straks wel dat het Stabiliteitspact alleen maar een politiek instrument is. In dat geval komt er weinig terecht van het VVD-visioen van keiharde sancties wegens verdragsschending.

Alles leek dus bijgelegd. Totdat Bot maandagavond na afloop van een bezoek aan Berlijn zich enigszins lankmoedig leek uit te laten over de Duitse schending van het Stabiliteitspact. Toen werd het premier Balkenende, die een nieuwe ronde gehakketak tussen Zalm en Bot voorzag, even te machtig aldus bronnen rond het kabinet. Nog die nacht belde hij met Bot, wat ertoe leidde dat deze dinsdag al voor dag en dauw op de Radio 1 verklaarde dat er geen enkel licht zat tussen hemzelf en Zalm, inzake het Stabiliteitspact.

Woensdag spraken Zalm en Bot samen over de zaak. Uiting van de verzoening was het vooral het interview dat Zalm vrijdag aan De Telegraaf gaf, en waarin hij bezwoer niet na te streven dat Nederland zich als partij in de zaak van de Commissie bij het Hof zou voegen iets wat de minister van Financiën eerder in een moment van enthousiasme overigens wel had bepleit. Zover ging Zalm in zijn verzoeningsijver, dat hij vrijdag in de ministerraad toezegde deze week op de Ecofin andere landen van harte te zullen afraden zich in die zaak te voegen. De kans dat Zalm de daad bij het woord moet voegen, lijkt overigens klein Nederland is het enige land waar die gedachte tot nu toe is opgekomen.

...MET TWEE WERKELIJKHEDEN

,,Twee werkelijkheden'' had premier Balkenende vorige week in deze zaak bespeurd, zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. De werkelijkheid van de door hemzelf bewerkstelligde verzoening tussen de twee bewindslieden die zich overigens in alle beslotenheid heeft afgespeeld. En de werkelijkheid van opgewonden verhalen in de pers, over voortgaande antithese Zalm-Bot.

De premier legt trouwens een opvallende filosofische belangstelling aan de dag voor de relatie tussen schijn en werkelijkheid. In het Kamerdebat over Koninklijke satire vorig jaar had hij al eens de vrees uitgesproken dat mensen de parodieën op leden van het Koninklijk Huis als werkelijkheid konden gaan beschouwen. Vrijdag deed hij iets dergelijks, naar aanleiding van de moord op een leraar in Den Haag sprekend over gewelddadige tv-programma's en computerspelletjes. Bij menige jeugdige, veronderstelde premier, dreigden in dit verband schijn en werkelijkheid te versmelten tot een ,,nieuwe schijnwerkelijkheid''.

De Tweede Kamer spreekt deze week onder andere over de publieke omroep, maar moet morgen op de eerste werkdag na het reces de agenda nog grotendeels bepalen.

    • Raymond van den Boogaard