Convenant

Schooldirecteuren in het primair onderwijs willen een convenant tussen onderwijs en politiek. In zo'n convenant moeten regels worden vastgelegd over kleding, gedrag, omgangsvormen, maar ook over huisvesting van scholen. Dat bepleit Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Bij de AVS zijn 70 procent van de basisscholen aangesloten. Naar aanleiding van de schietpartij op het Terra College zei onderwijsminister Van der Hoeven jl. vrijdag dat schooldirecties te weinig werk maken van het aanpakken van geweld op school. Politici en schooldirecties toonden zich ongelukkig met die uitspraken. Duif: ,,Er gebeurt steeds iets, en dan roepen we allemaal wat, dat schiet niet op. Het debat is breder, scholen zijn een onderdeel van de maatschappij.''