Commissie wil meer geld EU-beleid

De begroting van de Europese Unie kan stijgen van de huidige 100 miljard euro tot 147 miljard euro per jaar in 2011. Dat scenario staat in een intern document van de Europese Commissie.

Voorzitter Romano Prodi van de Commissie wil niets weten van de eis van onder andere Nederland om de EU-begroting te bevriezen op het huidige niveau van ongeveer 1 procent van het bruto nationaal inkomen (bni).

De meeste leden van de Commissie willen, net als Prodi, dat in de periode 2007 tot en met 2013 het plafond van de EU-begroting op 1,24 procent van het bni komt. Dit zou noodzakelijk zijn in verband met de kosten van de uitbreiding van de EU en met de kosten van nieuwe taken waartoe de Europese regeringsleiders hebben besloten. Sommige Eurocommissarissen, onder wie Frits Bolkestein, zijn tegenstander van verruiming van het EU-budget tot 1,24 procent van het bni. Op 10 februari komt de Commissie bijeen om een akkoord te bereiken over de kwestie.

Wanneer de Commissie daarna voorstellen heeft gepresenteerd moeten de EU-regeringen uiteindelijk een besluit nemen. Die regeringen zijn minstens net zo verdeeld als de Eurocommissarissen. Zes landen – Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Zweden, Oostenrijk en Frankrijk – willen een bevriezing van de begroting op het huidige niveau. Zij zijn netto-betalers aan de EU-kas. Maar netto-ontvangers als Spanje en Griekenland willen hiervan niets weten. De nieuwe lidstaten willen niet dat een bevriezing van de begroting leidt tot beperking van de Brusselse financiële steun voor inhalen van hun economische achterstand. Verwacht wordt dat de onderhandelingen over de kwestie pas in de loop van 2005 worden afgesloten.

Op aandringen van Eurocommissaris Michel Barnier (regionaal beleid) voorziet het interne document van de Commissie in handhaving van steun voor achtergebleven gebieden is de huidige EU-lidstaten. Minister Gerrit Zalm wil dat deze steun tot de nieuwe lidstaten wordt beperkt. Andere posten die de kosten fors doen stijgen zijn research, transport, buitenlands beleid en justitie. Bij het opstellen van het document zijn alle diensten van de Europese Commissie betrokken geweest.

Het document bevat een scenario dat voorziet dat bij een begroting van 1,24 procent van het bni in 2011 de uitgaven voor regionaal beleid met 23 procent gestegen zullen zijn, voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid met 203 procent, voor buitenlands beleid met 24 procent, voor justitie met 200 procent, en voor administratieve kosten met 24 procent. Alleen de landbouwuitgaven zouden met een procent dalen ten opzichte van het huidige niveau. Over beperking van (de stijging van) de landbouwuitgaven in de periode 2007 tot en met 2013 werd in oktober 2002 op initiatief van Nederland een akkoord bereikt in de EU. Het relatief bescheiden budget voor plattelandsontwikkeling valt daar niet onder.