Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Commissie-Blok: integratie geslaagd

De integratie van veel allochtonen is ,,geheel of gedeeltelijk geslaagd'' en dat is ,,een prestatie van formaat''. Dit is gebeurd ondanks het integratiebeleid van de overheid, dat veel gebreken vertoonde.

Dat is de voornaamste conclusie van de parlementaire commissie die onderzoek heeft gedaan naar de effecten van ruim dertig jaar integratiebeleid in Nederland. Deze Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid, naar de voorzitter S. Blok (VVD) ook wel de commissie-Blok genoemd, bracht vanmorgen verslag uit in het rapport Bruggen Bouwen.

De Tweede Kamer, die om het onderzoek had gevraagd, heeft in meerderheid teleurgesteld gereageerd. De VVD noemt de commissie ,,ongelooflijk naïef''. CDA en VVD noemen de aanbevelingen ,,te vrijblijvend en algemeen''. Fractievoorzitter Verhagen van het CDA vindt het teleurstellend dat de commissie ,,nergens de conclusie lijkt te willen of durven trekken dat het integratiebeleid gefaald heeft''. De PvdA vindt de aanbevelingen ,,zeer voorzichtig geformuleerd'' en ze ,,verdienen op veel terreinen aanscherping''.

Volgens de commissie vertoonde het overheidsbeleid de afgelopen decennia weinig samenhang, ontbrak het aan duidelijke doelstellingen en schoot de samenwerking tussen de departementen tekort. In de jaren zeventig was het beleid te zeer welzijnsbeleid in plaats van gericht op terugkeer.

De commissie concludeert ook dat ,,discriminatie in het openbare leven helaas een realiteit is''. ,,Zo voelen veel allochtonen zich zelf geïntegreerd maar niet geaccepteerd'', aldus de commissie. Zij beveelt aan ,,het bestrijden van discriminatie en vooroordelen zowel bij autochtonen als allochtonen actief ter hand te nemen''.

Gemeenten en scholen moeten van de commissie ,,niet-vrijblijvende afspraken'' maken om leerlingen beter te spreiden, opdat de vorming van zwarte scholen wordt tegengegaan. Zwarte scholen ontstaan door concentratie van allochtonen in bepaalde wijken en keuzes van ouders, die kiezen voor scholen met veel leerlingen van dezelfde afkomst. Artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, belemmert die keuzemogelijkheden omdat islamitische leerlingen geweigerd kunnen worden op `bijzondere' scholen, zo constateert de commissie. Maar de commissie stelt dit artikel in de aanbevelingen niet ter discussie. Commissielid Varela (LPF) liet als minderheidsstandpunt opnemen dat er ,,strenge maatregelen'' moeten komen tegen huwelijksmigratie.

De commissie werd ingesteld naar aanleiding van een motie van SP-leider Marijnissen, die in september 2002 stelde dat het integratiebeleid ,,tot nu toe onvoldoende geslaagd is''.

De griffie van de Tweede Kamer verwacht dat het parlement nu eerst in een zogeheten ,,schriftelijke ronde'' vragen zal stellen aan de commissie. In maart zou een debat kunnen plaatshebben tussen Tweede Kamer en commissie. Daarna zou de Kamer in april kunnen debatteren met het kabinet.

Bij het in ontvangst nemen van het rapport bekritiseerde Kamervoorzitter Weisglas politici die reageerden op uitgelekte (onjuiste) versies van het rapport.

Achtergronden pagina 6

Hoofdartikel pagina 7

www.nrc.nl rapport-Blok