Auto `islamitische prefect' opgeblazen

De auto van Aïssa Dermouche, de vorige week benoemde prefect van de Jura, is in de nacht van zaterdag op zondag in zijn woonplaats Nantes opgeblazen. Er vielen geen slachtoffers. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat explosieven onder de kap van de auto zijn geplaatst. De Franse president Jacques Chirac en zijn regering hebben net als de gehele politiek hun grote verontwaardiging over de aanslag uitgesproken. De bij veiligheid betrokken ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben gezegd alle middelen in te zetten om de daders op te sporen.

De aanslag wordt zeer ernstig genomen omdat prefecten tot de bestuurlijke top van de Franse staat behoren en in zekere zin symbool staan voor het staatsgezag. Maar ook de Noord-Afrikaanse afkomst van Dermouche draagt bij aan de verontwaardiging en de verontrusting over de aanslag.

De afkomst van Dermouche is inzet geweest van een openlijk uitgevochten en in belangrijke mate door politieke rivaliteit ingegeven controverse tussen president Chirac en zijn minister van Binnenlandse Zaken, Nicolas Sarkozy. De laatste had te kennen gegeven voorstander te zijn ,,positieve discriminatie'' en het met het oog op de integratie de hoogste tijd te vinden een ,,islamitische'' prefect te benoemen. Chirac vond Sarkozy's benadering ,,ongepast''. Hij wilde slechts iemand benoemen van ,,buitenlandse afkomst'' en wel op grond van diens verdiensten. Sarkozy besloot de woordenstrijd vorige week voorlopig met het voorstel voortaan te spreken van ,,republikeinse welwillendheid'' ten aanzien van benoemingen die de integratie beogen te bevorderen.

Juist omdat integratie een nadrukkelijk element was van de benoeming van Dermouche, wordt de aanslag gezien als een poging die integratie te dwarsbomen. De woordvoerder van de PS, de socialistische oppositie, noemde de aanslag ,,geen toeval'' en verwees naar de aanstaande regionale verkiezingen als gelegenheid ,,voor extremisten'' om te proberen ,,een klimaat van spanningen en angst'' te scheppen. Voor de extreem-rechtse leider Jean-Marie Le Pen bewees de aanslag ,,de werkelijke toestand van onveiligheid in Frankrijk''.