Amerikaanse arts claimt inplantatie `kloon' embryo

De Britse regering is woedend uitgevallen naar een Amerikaanse arts, die zaterdag in Londen beweerde een gekloneerd mensen-embryo bij een vrouw te hebben ingeplant. John Reid, de minister van Volksgezondheid, beschuldigde de arts, Panos Zavos, van ,,groots misbruik van de genetische wetenschap''.

De kloontechnologie, die bestaat uit het transplanteren van celkernen, is in het Verenigd Koninkrijk bekend geworden door Dolly het schaap. Onderzoek naar stamcellen uit menselijk embryoweefsel voor wetenschappelijke doeleinden is toegestaan, maar klonen voor voortplantingsdoeleinden is wettelijk verboden.

Volgens Zavos was het experiment ,,zeer recent'' uitgevoerd bij een 35-jarige vrouw, buiten de Verenigde Staten en Europa. Hij gebruikte een eicel van de vrouw waaruit de kern was weggenomen en vervangen door het DNA uit een huidcel van haar man, zei hij. Volgens hem is er 30 procent kans op succes. ,,Ik heb nog geen zwangerschap aan te kondigen, maar over twee, drie weken weten we meer'', aldus de arts tijdens een persconferentie in een Londens hotel. Zavos gaf geen bijzonderheden op grond waarvan zijn bewering is te verifiëren. Wel zei hij dat de operatie op film is vastgelegd.

Los van de ethische vraag zeggen Britse geleerden dat de operatie – als die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden – ,,zeer riskant'' is bij de huidige medische stand van zaken. Experimenten op dieren hebben geleid tot premature sterfgevallen en afwijkingen. Dolly het schaap, in 1997 verwekt, is begin vorig jaar afgemaakt nadat voortijdige veroudering en een longziekte aan het licht kwamen.

,,Het lijkt me bij de huidige kennis over wat er met dieren gebeurt, verbazend onverantwoordelijk om met menselijke klonen te beginnen'', zei professor Richard Gardner, voorzitter van de kloonwerkgroep van de Royal Society, de Britse academie voor wetenschappen. Bob Ward, een andere geleerde, noemde Zavos' bewering een ,,circus''. Simon Fishel, een Britse pionier op het gebied van IVF (in vitro-fertilisatie), zei dat de publiciteit rond Zavos' persconferentie de indruk wekt dat er een serieus debat bestaat over klonen voor menselijke reproductie. In werkelijkheid is elke geloofwaardige onderzoeker daartegen, aldus Fishel vanochtend in The Guardian.

Clonaid, een door de Raeliaanse secte gefinancierde groep, beweerde in december 2002 de eerste menselijke kloonbaby op de wereld te hebben gezet. Bewijs is echter nooit geleverd. Een Amerikaanse arts, Richard Seed, zei in 1998 al ,,klaar'' te zijn voor menselijke kloon-experimenten, maar voegde de daad voor zover bekend niet bij het woord. Datzelfde gold voor de Italiaanse vruchtbaarheidsarts Severino Antinori, die drie jaar later zei onvruchtbare echtparen in zijn kliniek met kloonbaby's te willen helpen. In april 2001 kondigde Antinori aan dat een vrouw zwanger was van een gekloneerd embryo, maar dat is later herroepen. Een jaar later zei hij dat de eerste kloonbaby in januari 2003 geboren zou worden. Ook dat is voor zover bekend niet gebeurd.