Weisglas: einde aan splitsingen

Voorzitter Weisglas van de Tweede Kamer wil dat leden die zich afscheiden van hun fractie gedwongen hun Kamerzetel op moeten geven. Weisglas wil dat de Kieswet in die zin wordt gewijzigd, zei hij gisteren.

Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) liet na de ministerraad weten dit voorstel af te wijzen. Weisglas' eigen partij, de VVD, steunt hem. Weisglas reageerde op de mogelijke afsplitsing van Kamerlid Lazrak van de SP. Lazrak zei deze week dat hij waarschijnlijk volgende week besluit als eenmansfractie verder te gaan, vanwege een conflict met zijn partij over onder meer de afdracht van zijn inkomen en de werkwijze van fractieleider Marijnissen. Hij wil zijn zetel in elk geval niet opgeven.

Weisglas zou het ,,zeer betreuren'' als er zo een tiende fractie in de Kamer bijkomt, zei hij gisteren. Het heeft praktische bezwaren, zoals de extra spreektijd en extra ruimte die dat kost. Bovendien vertolkt volgens Weisglas een afgesplitste eenmansfractie ,,niet de wil van de kiezer.'' Hij wijst erop dat Kamerleden doorgaans worden gekozen in het spoor van hun lijsttrekker en met het oogmerk hun partij te vertegenwoordigen. Alleen voor leden met een groot aantal voorkeursstemmen zou een uitzondering moeten gelden. Hij wil de kwestie bespreken in het presidium van de Tweede Kamer, het `dagelijks bestuur' waarin alle partijen zitten.

Minister De Graaf keurt de suggestie van Weisglas af, omdat het kabinet juist met voorstellen komt om het persoonlijke mandaat van Kamerleden te versterken. Door wijziging van het kiesstelsel moet minstens de helft van de Kamer komen te bestaan uit regionale vertegenwoordigers. Het voorstel van Weisglas noemde hij een ,,omgedraaide beweging''.

De regeringspartijen CDA en VVD delen de bezwaren van Weisglas tegen afsplitsingen, al vindt Kamerlid Spies (CDA) de praktische bezwaren ,,geen goede argumenten''. Het CDA zal niet met een voorstel komen tegen afsplitsingen, omdat de partij daarvoor een grondwetswijziging nodig acht. Binnenlandse Zaken deelt die opvatting. Volgens de grondwet zijn Kamerleden niet namens hun partijen, maar op persoonlijke titel gekozen.