Uitstoot CO2; soepeler voor industrie

Industrie en energiesector hoeven de komende jaren niet minder CO2; uit te stoten. Deze bedrijven mogen van het kabinet in de periode 2005-2007 tijdelijk zelfs enkele miljoenen tonnen CO2; meeruitstoten.

Het kabinet heeft voor de komende acht jaar een ,,evenwichtige'' verdeling over de sectoren in de samenleving gemaakt van de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Industrie en energiesector mogen in de periode 2008-2012 gemiddeld jaarlijks niet meer dan 112 miljoen ton CO2; uitstoten, verkeer en vervoer maximaal 38 miljoen ton, de gebouwde omgeving 29 miljoen ton en de landbouw 7 miljoen ton.

Deels is deze verdeling een beloning voor bedrijven die beter presteren dan in de convenanten met de overheid is overeengekomen, aldus staatssecretaris Van Geel (Milieu) die het klimaatbeleid coördineert. ,,Wij hebben de industrie en de energiesector niet willen straffen voor hun inspanningen in de afgelopen jaren. Er is veel geïnvesteerd in energie-efficiency waardoor Nederlandse bedrijven in dat opzicht tot de top van de wereld behoren en soms zelfs beter'', aldus Van Geel gisteren.

Verschillende departementen moeten zorgen dat de streefwaarden worden gehaald. Dat gebeurt door bijvoorbeeld zuiniger omgaan met energie door de industrie en in de glastuinbouw en het bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales. Ook het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele draagt aan bij aan het terugdringen.

De nu vastgestelde maxima zullen ertoe leiden dat de totale uitstoot 186 miljoen ton zal bedragen, samen met de afspraken over de andere broeikasgassen precies genoeg om het klimaatverdrag van Kyoto na te komen. In Kyoto is onder meer afgesproken dat Nederland 6 procent minder broeikasgassen zal uitstoten dan in het ijkjaar 1990.

De helft van deze reductie wordt gehaald door binnenlandse maatregelen, de andere helft door deelname aan buitenlandse projecten, zoals de financiële steun aan de bouw van waterkrachtcentrales of gasgestookte elektriciteitscentrales in Oost-Europa. Maatregelen om de uitstoot van CO2; door het verkeer te beteugelen, volgen over enkele maanden.

De verdeling over de sectoren is vergemakkelijkt door een onlangs ontdekte fout in de emissieregistratie. De correctie van een dubbeltelling uit het verleden levert een meevaller van vier miljoen ton CO2; op. De dubbeltellingen werden veroorzaakt door een nieuwe manier van registreren door de bedrijven zelf.