Protest artiesten tegen `Walvis'

Acteurs, dansers en musici gaan op 2 februari demonstreren op het Haagse Binnenhof tegen de dreigende afschaffing van de speciale WW-regeling voor podiumkunstenaars. Dat hebben de organisatoren, kunstvakbond FNV KIEM en de NTB (Nederlandse Toonkunstenaarsbond) bekendgemaakt. De vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergadert op 2 februari over de `Walvis' (Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In de Sociale verzekeringswetten). De Walvis wil de WW simpeler maken, maar volgens de vakbonden heeft de wet als bijeffect dat mensen met onregelmatig werk hun WW-uitkering gehalveerd zien.

Volgens FNV KIEM werkt tachtig procent van de podiumkunstenaars onregelmatig of zeer onregelmatig (ambulant). Ze werken een deel van het jaar, de rest van de tijd zijn ze aangewezen op een WW-uitkering. Omdat zij niet kunnen voldoen aan de gebruikelijke ww-eisen – dat uitkeringsgerechtigden langere tijd aaneensluitend werk moeten hebben gehad – is voor hen een uitzondering in de wet gemaakt: de bijzondere dagloonregeling. Voor hun uitkering wordt een dagloon-berekening gemaakt, gebaseerd op hun jaarinkomen gedeeld door 130 werkdagen. Na de invoering van de Walvis zou dat 260 dagen worden waardoor de uitkeringen gehalveerd worden. Daar komt volgens de FNV bij dat de drempel om überhaupt een uitkering te krijgen wordt verhoogd.

Volgens FNV KIEM en de NTB worden vooral beginnende artiesten getroffen, waardoor de kweekvijver van de podiumkunsten in gevaar komt. Ook popbands en theatermakers die hun eigen voorstellingen maken voor de kleine zaal zouden door de maatregel worden getroffen. Deze komt, zo stellen de bonden, bovendien bovenop een reeks andere maatregelen die het de kunstenaars moeilijker maken. Zo wil staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur) jaarlijks 19 miljoen op kunst bezuinigen. CDA-minister A.J. De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schrijft in een toelichting bij de Walvis dat de bijzondere dagloonregeling er soms toe leidt dat de uitkering hoger is dan het gemiddelde arbeidsinkomen: ,,In het huidige tijdsgewricht is geen legitimatie voorhanden om voor artiesten, handelsreizigers en seizoenwerkers een begunstigende regeling te handhaven.''

    • Wilfred Takken