Onderzoek naar nieuwe belasting

De gemeenten laten een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar een nieuwe gemeentelijke belasting. Daaraan is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) behoefte, nu het kabinet volgend jaar de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woninghuurders wil afschaffen en de overige OZB-tarieven aan een maximum wil binden. Volgens de VNG kunnen gemeenten zonder een eigen belastinggebied geen eigen financieel beleid voeren. Hun autonomie wordt daardoor beperkt.