Muziek 3

Hoewel wat laat, nog commentaar op uw geweldige bijlage Wetenschap & Muziek (27/28 december 2003). In het artikel van Hendrik Spiering (`Met zijn allen') wordt wel even ingegaan op muziek, wanneer het kind nog in de uterus (baarmoeder) zit, maar mijns inziens toch wat weinig. In de eerste plaats wordt geen aandacht besteed aan het feit, dat het gehoororgaan het eerste zintuig is, dat bij een mens functionneert (ook het laatste overigens). Dat betekent, dat in de zwangerschap al heel veel van het gehoor wordt geprogrammeerd. Zodat de muzikale omgeving van de moeder een zeer belangrijke rol speelt, misschien wel de belangrijkste. De onmiskenbare erfelijkheid van muzikaal talent is dus niet alleen erfelijk, maar ook aangeboren! De relatie met veiligheid en geborgenheid en de emotionele rust, die van muziek uit kan gaan, zal hier zeker door beïnvloed worden. Ook belangrijk is, dat de eerste geluiden onder water worden waargenomen.

Dan ritme: 5 maanden is `t voornaamste wat je hoort in utero de hartslag van je moeder. Ongeveer 70 slagen per minuut, later hoor je misschien ook nog je eigen hartslag van 110 tot 120 per minuut. Veel muziek heeft een ritme van 72 per minuut, maar ik ben musicologisch niet voldoende onderlegd om te weten hoeveel. Direct na de geboorte van het kind wordt de baby aan de linkerkant op de buik van de moeder gelegd, dan wordt het rustig! Met het oor op het hart van de moeder, vertrouwd geluid! Een soort trance ontstaat vaak bij het luisteren naar muziek in een bepaald ritme, vooral wanneer dat versterkt wordt door dansen. Retour naar de oerstaat?

Het zou zinvol zijn nog eens te zoeken naar een combinatie van muziek met echoscopisch onderzoek.