Megabanken VS bedreiging voor Europa

De Amerikaanse banken zijn plotseling weer aan het fuseren geslagen. JP Morgan Chase en Bank One zijn zojuist in elkaar opgegaan om – gemeten naar de marktwaarde – de vierde bank ter wereld te worden. De stap komt slechts twee maanden nadat de overname van Fleet Boston door Bank of America tot de vorming van nummer drie leidde.

De banken die voor een onmiddellijke uitdaging staan, zijn de banken – meest Britse en Franse – die hun hart aan een expansie in de Verenigde Staten hebben verpand.

De consolidatie in de VS maakt legt in de eerste plaats meer druk op de kleinere en middelgrote banken, die het lastiger zullen vinden om met de kolossen te concurreren. De meeste Europese banken hebben een bescheiden voet aan de grond in de VS. Alleen HSBC nam de kans waar om tijdens de Amerikaanse recessie zijn positie te versterken. Vervolgens zullen de stijgende prijzen het voor de Europeanen moeilijker maken om te blijven uitbreiden in de VS.

Het zal voor de Europeanen lastig zijn Amerikaanse deals in de wacht te slepen, omdat buitenlandse banken meestal minder ruimte voor kostenbesparingen hebben dan binnenlandse concurrenten.

De dreiging op de langere termijn raakt echter álle grote Europese banken. De combinatie van Bank of America en Fleet zal uitgroeien tot een kolos met een marktwaarde van 163 miljard dollar, terwijl de fusie van JP Morgan met Bank One zal leiden tot een gigant met een marktwaarde van 130 miljard dollar. Slechts één Europese bank – HSBC – heeft een marktwaarde van meer dan 100 miljard dollar. Van de vijf topbanken in de wereld – op grond van hun marktwaarde – zijn er vier Amerikaans. Buiten het Verenigd Koninkrijk zijn er maar twee Europese banken - UBS en BNP Paribas - die de toptien halen.

De Europese bankenmarkt blijft verdeeld langs nationale lijnen. De Amerikanen liggen niet alleen vóór, zij hebben ook de grenzen van de binnenlandse consolidatie bereikt. Op grond van de Amerikaanse regelgeving is het financiële instellingen verboden meer dan 15 procent van de markt voor deposito's in handen te hebben. Veel van de nieuwe giganten zullen hun heil dus in het buitenland moeten zoeken.

Uiteraard kunnen sommigen ervoor kiezen hun vlag in andere delen van de wereld te planten, maar anderen zullen waarschijnlijk naar Europa komen. En hun schaalvoordeel houdt in dat zij met gemak een middelgrote Europese bank kunnen overnemen.

Dus zo liggen de zaken: de Amerikaanse consolidatie maakt het voor de Europeanen lastiger om in de VS te groeien en kan er op de langere termijn toe leiden dat ze zelf worden opgekocht door Amerikaanse megabanken. Niet echt een prettig vooruitzicht. Het is nog niet duidelijk of dit het startschot zal geven voor de Europese transnationale fusies die sinds de introductie van de euro zijn uitgebleven. Maar zeker is wel dat de raden van bestuur in heel Europa de komende tijd veel stof tot nadenken zullen hebben.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone