Jongeren en geld: de harde cijfers

Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft een bijbaantje; zij werken ongeveer acht uren per week. In 2002 hadden scholieren gezamenlijk 85 miljoen euro per maand te besteden, wat neerkomt op gemiddeld 113 euro per maand per scholier. In 2003 verdiende de helft van de jongeren van 18 tot en met 20 jaar meer dan 300 euro per maand bij, de helft verdiende minder. De bestedingen per maand liggen echter hoger, namelijk 87 miljoen euro per maand: 116 euro per scholier.

Bij werkende jongeren (de helft heeft schulden) bedraagt de gemiddelde schuld 2.150 euro. Bij hbo- en wo-studenten (eenderde heeft schulden) is dat 1.500 euro. Neem je alleen de oudste categorie jongeren (21 tot en met 25 jaar) dan ligt het gemiddelde op maar liefst 4.000 euro schuld. Het blijkt dat vooral jongeren op het vmbo en zogenoemde bbl'ers leerlingen van de zogenoemde Beroepsbegeleidende Leerweg: werken en één dag per week naar school voor een mbo-diploma big spenders zijn. Juist die groep verdient vaker het minimumloon en heeft minder perspectief op de arbeidsmarkt dan andere jongeren.