Hoogervorst wil bonus aanpakken

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil de wet wijzigen om de kortingen en bonussen die apothekers krijgen van de farmaceutische industrie, toch weer te kunnen afromen. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met dat voorstel. Minister Hoogervorst onderhandelt momenteel met de apothekers over een vrijwillige verlaging van de medicijntarieven. Het heeft zijn voorkeur om er in overleg met hen uit te komen, maar mocht dat mislukken, dan heeft hij de wetswijziging achter de hand.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaalde in december vorig jaar dat het ministerie de kortingen en bonussen niet meer mocht opeisen. De apothekersorganisatie KNMP en de Landelijke Huisartsenvereniging hadden daarover een bodemprocedure aangespannen. De maatregel om de inkoopvoordelen van apothekers financieel aan te pakken, was in september ingesteld. Door de uitspraak van de rechter loopt het ministerie nu 36 miljoen euro per maand mis.

Het ministerie roomde de inkoopvergoeding die de apothekers van de groothandel en de fabrikanten ontvingen, vorig jaar af met een korting op de medicijntarieven. Om te voorkomen dat apothekers bij wie de korting hoger uitviel dan het inkoopvoordeel, niet langer kostendekkende geneesmiddelen konden leveren, was een individuele correctie in de tarieven opgenomen. De rechter achtte dit in strijd met de wet, omdat hierdoor de maximumtarieven voor medicijnen overschreden konden worden.

De wetswijziging houdt in dat het College Tarieven Gezondheidszorg per 1 maart uniforme, algemeen geldende medicijntarieven vaststelt. De maximumtarieven vervallen. Apothekers die per saldo verlies lijden op de inkoop van hun geneesmiddelen, kunnen een hoger tarief aanvragen. Omgekeerd geldt dat ook een lager tarief kan worden overeengekomen.