Hof onderzoekt papieren IND

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gaat bekijken of de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) bij het uitzetten van asielzoekers gebruik mag maken van de omstreden reisdocumenten EU-laissez-passers. Het gebruik van de reisdocumenten door de IND kwam vorige week in opspraak na uitlatingen van hoogleraar immigratierecht P. Boeles van de Universiteit Leiden. Volgens hem maakt de IND bij het uitzeten van met name Somalische asielzoekers gebruik van illegale reisdocumenten.