Graftombe min van Toetanchamon bevat skelet leeuwmummie

Franse archeologen hebben in een Egyptische graftombe de resten van een gemummificeerde leeuw aangetroffen. De tombe bevindt zich in Sakkara, bij Memphis in Noord-Egypte, en behoort toe aan Maïa, de min van farao Toetanchamon. Zij overleed in de veertiende eeuw voor Christus, maar de laatste eeuwen voor het begin van de jaartelling is de tombe hergebruikt voor het begraven van zowel mensen als dieren.

De leeuw (Panthera leo) is in november 2001 gevonden. Het gaat om een vrijwel compleet skelet van een mannetje dat ooit is gemummificeerd. Analyse van het gebit wees uit dat de leeuw een hoge leeftijd bereikte en in gevangenschap leefde. Het houden van leeuwen in de Nijlvallei en het in rotsen begraven ervan als heilige dieren was bekend uit oude Egyptische bronnen, maar niet eerder was een leeuwskelet gevonden.

De leeuw lag met zijn kop naar het noorden en met zijn lijf naar het oosten. Het skelet was omgeven door talloze dierenbotten. Windsels werden niet aangetroffen; dat de leeuw ooit een mummie was maakten de Fransen op uit de positie van het skelet, de aanwezigheid van restanten gaas in de hoektanden en een kleuring van de beenderen die leek op die bij in de tombe gevonden kattenmummies. Volgens de Fransen is er waarschijnlijk sprake van een natuurlijke dood. De laatste eeuwen voor Christus was in het hellenistische Egypte sprake van een dierencultus. De leeuw zou de reïncarnatie zijn van Miysis, zoon van de godin Bastet.

    • Dirk van Delft