De lezer schrijft over de verkiezingen in Georgië

In het artikel `Verkiezingen in Georgië zijn one-man-show' (NRC Handelsblad, 3 januari) noemt correspondent Coen van Zwol presidentskandidaat Michail Saakasjvili een ,,in Amerika opgeleide demagoog''. Deze beschrijving is geen citaat, maar een typering van Saakasjvili door de schrijver. Hoe is het mogelijk dat een journalist een dergelijke mening poneert zonder deze mening in de rest van het artikel te beargumenteren? Demagoog betekent `volksmenner'. De demagoog bedrijft demagogie en dat betekent ,,het ophitsen van de massa door leugenachtige voorstellingen''. Kortom: Van Zwol zet Saakasjvili neer als een politieke schurk en draagt daar geen enkel argument voor aan.

Ik kan me voorstellen dat Van Zwol een kanttekening wil plaatsen bij de in Nederland heersende opinie dat Saakasjvili de democratische redding van Georgië is. Het feit dat hij door de VS wordt ondersteund en dat hij zo'n nuchtere Zeeuwse vrouw heeft, betekent nog niet dat de presidentskandidaat deugt.

Als ik de rest van het artikel lees, blijkt dat de `rozenrevolutie' in hoge mate door de VS is georganiseerd en dat de Amerikanen uit economische (Bakoe-Ceyhan oliepijpleiding) en geopolitieke overwegingen (Georgië in de NAVO) een flinke vinger in de Georgische pap hebben en willen houden. Dat deze Amerikaanse bemoeienis voor Georgië op termijn misschien eerder meer dan minder problemen betekent, is een terechte zorg. Maar noem Saakasjvili dan een `Amerikaanse marionet' of schoothondje van Bush'. En kom met goede argumenten of bewijzen.

    • Kay Mastenbroek