Copernicus

Het is een wijdverbreid misverstand dat Copernicus' De revolutionibus omnium caelestium door het Vaticaan op de Index zou zijn gezet ('Copernicus in de Republiek', W&O 20/21 december). Niet dat het Vaticaan daar geen oren naar had, maar het kon niet omdat men het systeem van Copernicus had geadopteerd (natuurlijk met uitzondering van het heliocentrisme) om er de paasdata beter mee te kunnen uitrekenen. De oude methoden moesten het afleggen tegen de aanpak van Copernicus. Om verspreiding van het heliocentrisme tegen te gaan werd censuur toegepast. In circulerende exemplaren van het boek zijn gewraakte passages eenvoudig doorgestreept, meestal dusdanig dat de tekst leesbaar bleef. Onderzoek heeft aangetoond dat Copernicus' boodschap nauwelijks onder deze censuur heeft geleden: hoe verder weg van Rome, hoe minder gecensureerde exemplaren.

    • M.E. van Kreveld Amsterdam