Antizeepbel

Met bijzondere interesse en tevens stijgende verbazing heb ik het artikel `Het einde van de omgekeerde zeepbel' van Dirk van Delft (W&O, 10/11 januari) gelezen. De verbazing was niet zozeer het gevolg van het inderdaad spectaculaire fenomeen anti-bel, hoewel dit op zich goed had gekund. Nee, mijn verwondering werd meer ingegeven door de melding in het intro dat `zeventig jaar na de eerste rapportage' het `Belgische fysici' gelukt was `ze te fotograferen'.

Met gepaste trots kan ik aan dit vermeende Belgische succes juist een Nederlands tintje geven. Zoals wellicht bekend, doen kandidaten voor het eindexamen havo en vwo een experimenteel onderzoek in de disciplines natuurkunde, scheikunde en/of biologie. De Katholieke Universiteit Nijmegen heeft al een geruim aantal jaren voor het beste onderzoek een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd. Het winnende onderzoek wordt bekroond met de Van Melsen-prijs.

De Van Melsen prijs 2000 (inderdaad, drie jaar voor de rapportage van het Belgische onderzoek) is toegekend aan Robert-Jan en George Sips voor hun onderzoek `Anti-bellen'. Een verslag van hun onderzoek is gepubliceerd in een uitgave van de KUN getiteld `Van Melsen Prijs 2000' (ISBN 90 373 0564 4). Beide jonge onderzoekers hebben voor hun metingen aan anti-bellen vooral gebruik gemaakt van fotografie. Sterker: op de omslag van het boekje voornoemd prijkt een fraaie foto van een anti-bel!

Waar ik de Belgen al het goede gun, huldig ik ook het uitgangspunt `ere wie ere toekomt'.