Almere wil groot park voor bedrijven

Almere en Zeewolde gaan een van de grootste bedrijventerreinen van Europa aanleggen tussen de A6 en de A27. Daarvoor ondertekenden de betrokken wethouders van beide gemeenten gisteren een intentieverklaring.

Het terrein wordt ongeveer 650 hectare groot en levert 25.000 werkplekken op.

Op het bedrijventerrein komen vooral ondernemingen uit de Randstad en omliggende regio's. Hierdoor moet de dagelijkse pendel in Flevoland worden teruggedrongen. De nieuwe arbeidsplaatsen zijn bovendien noodzakelijk gezien de voorgnomen groei van Almere.

Het Rijk wil dat de stad op termijn uitgroeit van 170.000 naar 400.000 inwoners. Het is nog niet duidelijk of Almere aan die groeiopdracht voldoet, het stadsbestuur heeft daar strikte voorwaarden aan gesteld.

,,Maar als de schaalsprong wel doorgaat, hebben we de werkplekken hard nodig'', aldus wethouder Faber van Almere gisteren. Halverwege dit jaar moet duidelijk worden of Almere de groeiopdracht aanvaart.

Het bedrijventerrein heeft voor de gemeente Zeewolde geen direct belang, behalve dan dat het deels op haar grondgebied komt te liggen.

,,Wij zien dit als een regionale opdracht. Het is van belang voor deze provincie en dat heeft automatisch economische voordelen voor ons. Wij kunnen het terrein bovendien gebruiken als overloopterrein voor bedrijven die bij ons uit hun jasje groeien'', zei wethouder Lodders van Zeewolde gisteren.

Voor de aanleg van het bedrijventerrein is dertig jaar uitgetrokken. Het wordt in fases aangelegd. Het eerste terrein staat gepland voor 2007.

De ontwikkelingen van de terreinen na 2015 hangen af van de komst van infrastructuur, zoals de A30 en de Zuiderzeelijn. Tegen die tijd worden daar nieuwe afspraken over gemaakt.