Zalm komt tegemoet aan wens van Bot

Minister Zalm (Financiën) acht het niet gewenst dat Nederland zich als enige land van de Europese Unie partij zou stellen in de zaak die de Europese Commissie heeft aangespannen bij het Europese Hof van Justitie, inzake de schending van het Stabiliteitspact door Frankrijk en Duitsland.

Zalm zegt dat vandaag in De Telegraaf. De minister van Financiën komt daarmee tegemoet aan de wens van minister Bot (Buitenlandse zaken), die het zeer ongewenst zou vinden als Nederland als enige land in die rechtszaak partij zou zijn. Op verzoek van de Commissie gaat het Hof bepalen in hoeverre de Europese Raad van ministers van Financiën eind vorig jaar juist heeft gehandeld door Frankrijk en Duitsland geen sancties op te leggen. Deze landen hebben een groter overheidstekort dan is toegestaan.

De kwestie zou vandaag aan de orde komen in de wekelijkse ministerraad. Nederland heeft overigens nog enkele weken de tijd om zich alsnog partij te stellen. Wanneer nog een ander land zou besluiten zich partij te stellen, zou ook Nederland nog kunnen meedoen, aldus een bron bij het kabinet. Voorzover bekend is geen enkel land dat echter van plan.

Zalm verklaart vandaag in de Telegraaf ook dat de voorjaarsnota van het kabinet vermoedelijk geen extra bezuinigingen hoeft te bevatten, omdat zich in de Nederlandse economie eind vorig jaar een ,,omslagpunt, een kentering'' heeft voorgedaan.

Zalm meent, mede op grond van de belastinginkomsten van 2003, dat de neergang van de economie min of meer tot staan is gekomen. Eind vorig jaar had het Centraal Planbureau nog berekend dat bij ongewijzigd beleid het begrotingstekort op 3,3 procent van het bruto nationaal product zou uitkomen. Dat is boven de Europese norm van drie procent, en zou voor Zalm aanleiding geweest zijn verdere bezuinigingen te bepleiten.

Volgens Zalm is de wat optimistischer prognose voor de Nederlandse economie het gevolg van de aantrekkende wereldeconomie. Ook is het uiteindelijke begrotingstekort van 2003 – 2,7 procent – wat gunstiger uitgevallen dan het CPB eind vorig jaar had becijferd.

In geen geval, aldus Zalm, zal hij toestaan dat het financieringstekort boven de drie procent uitkomt. Garanties over het uitblijven van extra bezuinigingen zijn dan ook niet mogelijk, meent de minister.

In de kwestie over de gang naar het Europese hof bestond deze week tweemaal in de indruk dat Zalm en Bot botsten, wat ze ook tweemaal in verzoenende verklaringen bestreden. De indruk dat er sprake is van een fundamenteel meningsverschil tussen beiden ontstond eerder deze maand, nadat Zalm in een vraaggesprek had gezegd dat men op Financiën van een `hardere school' was dan bij Buitenlandse Zaken.