VS strijdvaardig in dumpingzaak

De Verenigde Staten hebben gisteren gezegd dat zij pogingen van de Europese Unie en andere Amerikaanse handelspartners zullen bestrijden als die erop zijn gericht om sancties aan Amerikaanse export op te leggen wegens antidumping.

De Amerikaanse regering kan hun invoerproducten met heffingen treffen als zij meent dat die op de Amerikaanse markt worden gedumpt. Sinds 2001 kan bovendien de opbrengst van deze heffingen worden doorgesluisd naar de getroffen ondernemingen in de VS volgens het zogeheten Byrd-amendement, dat nog door president Clinton is ondertekend. Daarvóór vloeide het geld in de Amerikaanse schatkist. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verklaarde een jaar geleden dat dit amendement in strijd is met de internationale handelsregels en eist intrekking.

President Bush wil het amendement wel wijzigen. Volgens hem kan het geld op een betere manier worden gebruikt. Maar hij vindt daarbij het Congres op zijn weg dat in meerderheid meent, zowel Republikeinen als Democraten, dat de WTO haar autoriteit overschat als zij zegt dat het amendement moet worden geschrapt, een maatregel waarop de EU en andere Amerikaanse handelspartners aandringen, van Japan tot Brazilië, van Zuid-Korea tot Canada.

In de afgelopen drie jaar heeft de Amerikaanse regering 700 miljoen dollar (560 miljoen euro) aan antidumpingheffingen opgelegd die ten goede zijn gekomen aan Amerikaanse fabrikanten van tandpasta, staal, vis en schaaldieren, kaarsen en andere producten, volgens het amendement van senator Byrd.

In de komende jaren zouden Amerikaanse houtbedrijven miljarden dollars kunnen ontvangen als de VS antidumpingheffingen aan Canada oplegt. Amerikaanse regeringsfunctionarissen proberen het Congres ervan te overtuigen dat het amendement onhoudbaar is. Tegelijk proberen zij de WTO ervan te weerhouden sancties tegen de VS te treffen. Op 27 december verstreek de deadline voor het intrekken van het amendement. (Reuters)