Tremonti: voorkom nieuw Parmalat

De Italiaanse minister van Financiën, Giulio Tremonti, heeft gisteren opgeroepen tot verstrekkende hervormingen om een tweede schandaal zoals met Parmalat te voorkomen. Tijdens de eerste zitting van de speciale parlementscommissie die onderzoekt waarom het zo is misgelopen, beschuldigde hij verder de Italiaanse centrale bank Banca d'Italia ervan dat zij haar controlefunctie niet goed heeft uitoefend.

Tremonti presenteerde achttien documenten waaruit moet blijken dat hij persoonlijk in mei en in augustus van afgelopen jaar al aandacht heeft gevraagd voor de verdachte uitgiften van obligaties door bedrijven. In mei uitte hij zijn zorg over de rol van een drietal banken en het voedingsconglomeraat Cirio dat in november 2002 problemen had om obligaties uit te betalen. In augustus zou hij ook Parmalat hebben genoemd als een bedrijf dat obligaties heeft uitgegeven die ,,mogelijk negatieve effecten hebben op de financiële markt''.

,,De centrale bank had in de loop van de jaren en gedurende haar controles misschien moeten opmerken dat er iets vreemds aan de hand was'', zo viel de minister uit naar de gouverneur van de Italiaanse bank, Antonio Fazio.

Tremonti en Fazio leven al geruime tijd in onmin. Fazio heeft herhaaldelijk kritiek geuit op de begroting van Tremonti die sluitend wordt gemaakt met het ene na het andere generaal pardon voor belastingontduikers en die structurele bezuinigingen ontbeert. Tremonti verwijt Fazio al sinds de problemen bij het voedingsconcern Cirio in november 2002 dat de centrale bank te weinig grip heeft op de dubieuze rol die banken spelen bij het uitgeven van onverantwoord risicovolle obligaties.

Fazio reageerde gisteren niet direct op de beschuldigingen, maar beklemtoonde tijdens een speech in Napels dat de Italiaanse centrale bank een onafhankelijk instituut is. Volgens medewerkers van de centrale bank zou Tremonti nooit specifiek hebben gerefereerd aan Parmalat.

Na zijn aanval op de centrale bank zei Tremonti in zijn toespraak tot de Kamercommissie dat de Parmalat-crisis aantoont dat het hoog tijd is om de centrale bank een aantal van haar controletaken te ontnemen en de controle van de financiële markten te herverdelen over drie instanties.

Banca d'Italia zou zich moeten richten op de stabiliteit van de bankensector. Een nieuw te vormen superautoriteit die ook de Consob, de huidige Italiaanse beursautoriteit, in zich opslokt, zou de financiële markten, de verzekeringsindustrie en de pensioenfondsen moeten controleren en daartoe de noodzakelijke middelen moeten krijgen. En de antitrustautoriteit van de regering zou van de centrale bank het toezicht op de concurrentie tussen de banken moeten overnemen. De voorstellen zullen naar verwachting in de komende weken in het parlement worden besproken.