Prodi lovend over vooruitgang Turkije

Turkije heeft bij hervormingen ,,indrukwekkende vooruitgang'' geboekt en is daardoor dichter bij de Europese Unie gekomen. Dat heeft Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie, gisteren in Ankara gezegd.

De EU wil in december, aan het slot van het Nederlandse voorzitterschap, beslissen of Turkije voldoende aan de EU-voorwaarden voldoet om een begin te kunnen maken met onderhandelingen over toetreding. Dit hebben de EU-regeringsleiders eind 2002 aan Ankara toegezegd. Prodi stimuleerde de Turkse regering gisteren op de ingeslagen weg verder te gaan. Maar hij waarschuwde ook voor de politieke hindernissen die overwonnen moeten worden voordat onderhandelingen kunnen starten.

In 1963 was het de laatste keer dat een voorzitter van de Europese Commissie Turkije bezocht. Walter Hallstein reisde toen naar Ankara ter gelegenheid van het associatieverdrag van Turkije met de toenmalige Europese Gemeenschap. Daarmee is een proces gestart dat er in 1999 toe leidde dat de Europese regeringsleiders Turkije de status van kandidaat-lidstaat van de EU gaven.

Volgens een rapport dat de Commissie afgelopen najaar publiceerde moet Turkije de justitie onafhankelijker maken, de invloed van het leger op het landsbestuur verder terugdringen en de Koerden in de praktijk culturele rechten toekennen om aan de criteria van de EU te voldoen.

Prodi zei gisteren ook te hopen dat Turkije alle invloed aanwendt om een einde te maken aan de deling van Cyprus. Volgens hem zou dit de positie van Turkije ten goede komen. ,,Dit is geen formele voorwaarde, maar een politieke realiteit'', zei hij.

Cyprus wordt op 1 mei lid van de EU. Wanneer voor die tijd geen einde komt aan de deling van het eiland, treedt feitelijk alleen het zuidelijk Grieks-Cyprische deel tot de EU toe. Het noordelijke Turks-Cyprische deel is na de Turkse invasie van het eiland in 1974 alleen door Turkije erkend. De zojuist aangetreden Turks-Cyprische coalitieregering zegt onder leiding van de Verenigde Naties snel tot een akkoord te willen komen. Maar eenmaking van het eiland stuit nog op weerstand van de Turks-Cyprische leider Rauf Denktas.

Prodi waarschuwde gisteren de Turkse regering dat de Europese publieke opinie verdeeld is over een Turks EU-lidmaatschap. Hij zei dat het belangrijk is dat ,,Europese en Turkse politieke leiders deze politieke werkelijkheid erkennen'' en ,,aan deze zorgen tegemoet komen''.