PAS VERSCHENEN NON FICTIE

M.A.W. Gerding e.a.: Encyclopedie van Drenthe.

Van Gorcum, 3 delen, 1076 blz, €120,–

Groningen en Friesland hadden er al een, maar nu, in opdracht van Provinciale Staten, is ook Drenthe alfabetisch geboekstaafd. Een uitgebreide redactie en tientallen auteurs stonden borg voor deze verzorgde, informatierijke encyclopedie. Veel prehistorie en geschiedenis, maar ook veel over actuele ontwikkelingen. Van A (waternaam) tot IJnse Zijlstra (onderwijzer en schrijver).

Maarten Duijvendak en Bart de Vries: Stad van het Noorden. Groningen in de twintigste eeuw. Van Gorcum, 652 blz. €39,95

Nog een noordelijk boek. Groningen maakte in de vorige eeuw een grote groei door. Het aantal nieuwkomers was dus groter dan het aantal `Stadjers'. Stadsuitbreding, sloop en nieuwbouw veranderden het aanzicht van de stad, maar ondanks alles bleef het een stedelijk centrum, dienstverlenend aan de `Ommelanden' in economisch, bestuurlijk en cultureel opzicht.

Erwin Huizinga: Tussen autoriteit en empirie. De Middelnederlandse chirurgieën in de veertiende en vijftiende eeuw in hun maatschappelijke context.

Verloren, 635 blz. €55,–

Uitvoerige studie over de Middelnederlandse geschriften over ontleedkunde. In deze handgeschreven teksten werden klassieke inzichten verweven met praktijkervaringen. De auteur laat zien hoe de overgeleverde traditie langzaamaan moest wijken voor empirische kennis. Bekroond met de Prijs voor de geschiedenis van de geneeskunde door de Koninklijke Academie voor geneeskunde van België.