PAS VERSCHENEN LITERATUUR

Toekomstdromen Stemmen van overzee. KIT Publishers, 144 blz. €12,50

Bloemlezing met een keuze uit het werk van de auteurs die dit weekeinde deelnemen aan het internationaal literatuurfestival Winternachten, het jaarlijkse evenement met literatuur en muziek dat wordt gehouden in Den Haag. Michaël Zeeman schreef de inleiding. Bijdragen van onder anderen Abdelkader Benali, Adriaan van Dis, Sello Duiker, Tjitske Jansen, Antjie Krog en Zakes Mda (zie voor het progamma www.winternachten.nl).

Kees Ouwens: Alle romans tot dusver. Meulenhoff, 686 blz. €29,95

Anderhalf jaar geleden verscheen Alle gedichten tot dusver waarin Ouwens volgens Guus Middag `de mooiste woorden en wendingen afwisselt met de grootste oeverlozigheden'. Naast poëzie publiceerde Kees Ouwens (1944) verschillende romans. Die zijn nu gebundeld en aangevuld met enkele niet eerder in boekvorm verschenen verhalen. In 2002 ontving hij voor zijn gehele oeuvre De Constantijn Huygensprijs.

William Gibson: Beeld voor beeld (Pattern Recognition). Vert. Hugo Kuipers, Anthos, 360 blz. €19,90

Literaire thriller van de Amerikaanse sciencefictionschrijver William Gibson (1948). Design consultant krijgt de opdracht de makers op te sporen van een serie duistere filmpjes op internet. `Het boek leest als een ``gewone'' roman, maar wel een die met veel gevoel voor spanning is geschreven', vond Dirk Limburg. `De routine die in zijn schrijverschap leek te sluipen heeft Gibson van zich afgeschud en vervangen door een frisheid waarmee hij opnieuw de geheimen van onze eigen tijd te lijf gaat.' (Boeken, 18.04.03).

Robert Menasse: Kentering (Schubumkehr). Vert. Paul Beers, De Arbeiderspers, 144 blz. €17,95

Roman van de Oostenrijkse schrijver Robert Menasse (1954) over een uit Brazilië teruggekeerde docent germanistiek die aan de vooravond van de `Wende' voor een paar maanden bij zijn moeder in een klein Oostenrijks dorpje gaat wonen. Deze volgens Nelleke van Maaren `geestige en onderhoudende satire op het moderne dorpsleven' vormt samen met de romans Sinnliche Gewissheit (1988, Bar Hopeloos) en Seelige Zeiten, bruchige Zeit (1991, Zalige tijden, breekbare wereld) het laatste deel van Menasses `Trilogie van de ontgeestelijking' (Boeken, 22.09.95).