Ook ex-Ahold-top geeft deel van bonussen terug

Voormalig Ahold-bestuursvoorzitter C. van der Hoeven en voormalig financieel directeur M. Meurs zijn bereid om een deel van hun bonussen aan het supermarktconcern terug te betalen. Dat stellen zij in reactie op Aholds aankondiging om te veel ontvangen bonussen van (voormalige) bestuurders terug te vorderen.

In een gezamenlijke persverklaring laten Van der Hoeven en Meurs weten dat Ahold niet gevraagd heeft om een terugstorting, maar dat zij bereid zijn om, net als de huidige leden raad van bestuur, een ,,correctie op de bonussen te accepteren en de te veel ontvangen bedragen terug te betalen''.

Doordat Ahold, moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, zijn nettowinst over 2000 en 2001 naar beneden bijstelde, is een deel van de verstrekte bonussen in die jaren gebaseerd op een te hoge winst per aandeel. De winst werd bijgesteld als gevolg van een omvangrijke fraude in de Verenigde Staten, dubieuze transacties bij de Argentijnse dochter Disco en een onjuiste boekhouding van dochterbedrijven in Europa en Midden- en Zuid-Amerika.

Ahold vordert niet de optiewinsten terug die bestuurders eventueel hebben genoten. Volgens een woordvoerder hebben de meeste optiebezitters bij Ahold verlies geleden als gevolg van de belasting die er vooraf over dient te worden betaald. Hoeveel de huidige en voormalige bestuurders van hun bonus gaan terugbetalen is onbekend. In 2000 kreeg de raad van bestuur gezamenlijk een beloning van ruim 10 miljoen euro. Slechts een deel daarvan betreft een bonus en een deel daarvan zal nu worden terugbetaald. Van der Hoeven en Meurs ontvingen in 2001 gezamenlijk ruim 2 miljoen euro aan bonussen.

Volgens een woordvoerder van Meurs en Van der Hoeven hebben de voormalige bestuurders uit eigen beweging gehandeld. ,,Iedereen roept maar van alles over graaien, graaien en nog eens graaien. De buitenwereld mag best wel weten dat Van der Hoeven en Meurs op eigen initiatief een deel van hun bonussen terugbetalen.''

Overigens zullen eventuele terugstortingen verrekend worden met nog uit te keren bedragen van Ahold aan de voormalige bestuurders. Een arbitragecommissie buigt zich momenteel over een vertrekregeling van de voormalige top. Van der Hoeven en Meurs verlieten vorig jaar het concern nadat de boekhoudproblemen naar buiten waren gekomen.