James Cook (4)

In de belangwekkende bespreking door Roelof van Gelder van een viertal boeken over reizen in de Stille Oceaan, las ik met enige verbazing het wonderbare verhaal betreffende Joseph Banks, die na een vrijpartij in een kano zonder kleding raakte. Deze mededeling intrigeerde mij, daar ik in de loop der tijd zo ongeveer alle bronnen (journalen, brieven, memoires etc.) betreffende het 18de eeuwse Tahiti gelezen en verwerkt hebt, doch dit verhaal nergens ben tegen gekomen. Gezien de activiteiten van Banks is het verhaal zeker niet onwaarschijnlijk, maar waar staat het?