Goor wil wijk met asbest saneren

De gemeente Hof van Twente wil de met asbest vervuilde nieuwbouwwijk De Hogenkamp in Goor in zijn geheel saneren. Ook kan elk huishouden een schadevergoeding van 4.000 euro tegemoet zien. Voorwaarde is wel dat de bewoners afzien van schadeclaims bij de gemeente.

Dit aanbod heeft de gemeente vandaag gedaan aan de bewoners van de nieuwbouwwijk. Volgens advocaat F. Laagland, die de belangen van 68 bewoners behartigt, wil tweederde van de bewoners dit voorstel accepteren. ,,Vooral omdat nu ook de percelen gereinigd worden die niet of nauwelijks vervuild waren. Emotioneel is dit beter dan alleen een financiële schadevergoeding.''

Tot dusver stond de gemeente Hof van Twente op het standpunt dat alleen de zwaar verontreinigde grond bij 43 huizen gesaneerd moest worden. De gemeente wil nu ook de overige 42 percelen saneren om de onrust onder de bewoners weg te nemen.

De gemeente heeft als voorwaarde voor een totale sanering gesteld dat alle huishoudens instemmen met het plan. ,,Anders wordt het voorstel ingetrokken'', zegt een woordvoerder. De bewoners die nog niet hebben ingestemd, hebben tot eind volgende week bedenktijd gekregen.

De asbestvervuiling in De Hogenkamp kwam twee jaar geleden aan het licht nadat de huizen al gebouwd waren. Volgens een onderzoekscommissie heeft het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Goor ,,niet adequaat'' gereageerd op signalen dat de bodem vervuild was met asbest.

Het asbest is afkomstig van de vezelcementfabriek Eternit uit Goor. Gemeenten en particulieren in de regio gebruikten het asbestcementafval jarenlang voor de verharding van wegen en boerenerven, onwetend wat de gevaren van asbest zijn.

Overheid, provincie en gemeenten stelden eerder al 8,5 miljoen euro beschikbaar voor de sanering van de nieuwbouwwijk. De extra sanering gaat 1,3 miljoen euro kosten. Asbest veroorzaakt asbestose, een dodelijke longziekte. Om de ziekte op te lopen, moeten fijn verstoven asbestvezels worden ingeademd.