`Dreigen is nu voorbij'

CDA-fractieleider Verhagen wil al op Antilliaanse vliegvelden controles tegen drugs. ,,We kunnen niet eindeloos dreigen zonder consequenties.''

Nederland moet zelf op Curaçao de controle op cocaïnesmokkel gaan uitvoeren aan de gate als de regering-Godett voldoende medewerking bij de bestrijding daarvan blijft weigeren. Controle op Schiphol is `dweilen met de kraan open', zolang er op Curaçao zelf onvoldoende wordt opgetreden tegen smokkelaars. Volgens CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen moeten desnoods de Nederlandse marechaussee en politie op Curaçao zelf worden ingezet om die medewerking af te dwingen.

,,Amerika controleert zelf op vertrekkende vluchten vanaf Aruba'', aldus Verhagen. ,,het zou vreemd zijn als iets Nederland in de weg staat om hetzelfde te doen.''

Verhagen, voorzitter van de grootste regeringsfractie in de Tweede Kamer, wil nog deze maand een debat in de Tweede Kamer om die adequate controles af te dwingen. ,,De dreigende stem kan vanuit Nederland niet eindeloos blijven klinken zonder concrete consequenties. Die tijd is nu aangebroken. Er moet binnen een maand duidelijkheid komen. Het is niet meer acceptabel dat wij hier overspoeld worden met drugs vanuit Curaçao. We zullen betere informatie en medewerking moeten krijgen.''

Welke maatregelen staan u concreet voor ogen?

,,Er is eerder gesproken over het intrekken van landingsrechten van luchtvaartmaatschappijen die onvoldoende meewerken. Dan denk ik met name aan de landingsrechten vanaf Curaçao.

,,Tegelijkertijd zijn er eilanden die wél willen meewerken aan verbetering van controles, zoals Sint Maarten en Bonaire. Die zijn graag bereid om bodyscanners te plaatsen en Nederlandse marechausees te ontvangen op hun vliegvelden. De ministers De Graaf (Koninkrijksrelaties, D66) en Donner (Justitie, CDA) moeten eerst via de landsregering overleggen of die daaraan wil meewerken. Lukt dat niet, dan moeten zij daarover zaken doen met de eilandsbesturen zelf.''

De kans op samenwerking met de regering-Godett lijkt miniem. De gevolmachtigd minister van de Antillen noemde deze week Donner en De Graaf arrogant en naïef. Justitie op Curaçao zou in de strafzaak tegen Anthony Godett gestuurd zijn door Nederland.

,,Alles ligt stil. Er is het afgelopen jaar niets gebeurd. Ook niet met de schuldenproblematiek en fatsoenlijke budgetdiscipline. Als de gevolmachtigd minister vervolgens op dergelijke manier uithaalt naar Nederland, heeft hij iets te verbergen of zoekt hij bewust de confrontatie. Ik ga ervan uit dat minister De Graaf de gevolmachtigd minister zal aanspreken op zijn bijzondere verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger in de rijksministerraad.''

De regering-Godett heeft deze week op het nippertje een kabinetscrisis overleefd. Meerdere eilanden zijn nu niet meer vertegenwoordigd in het kabinet omdat Anthony Godett wegens corruptie is veroordeeld.

,,Ik heb respect voor de politieke partijen die op dat punt hun verantwoordelijkheid hebben genomen, zoals die van Bonaire, Sint Maarten en Saba. Zij zijn om principiële redenen uit het kabinet gestapt na de veroordelingen door de rechter. Minister De Graaf moet erop letten dat de centrale regering van de Antillen geen wraak neemt op de eilanden die nu uit de regering zijn gestapt. Als dat wel gebeurt, moet de minister ingrijpen. Want een dergelijke consequente houding van de partijen die gebroken hebben, mag geen negatieve gevolgen hebben voor hen. Dan moet hij haast maken met zijn plannen om met die eilanden een een-op-een-relatie aan te gaan. Niet alleen op het gebied van betere rechtshandhaving, ook als het gaat om armoedebestrijding, projectfinanciering of financiële sanering.''

Bent u bereid om desnoods de Antilliaanse regering door middel van een `rijksmaatregel van bestuur' onder curatele te stellen?

,,Dit zijn processen waarbij het absoluut niet kan zonder te praten en te onderhandelen. Ik kan nu nog niet overzien of een rijksmaatregel nodig is. Maar de tijd van pappen en nathouden hebben we inmiddels wel gehad. Je kunt niet eindeloos blijven onderhandelen, zoals sinds september gebeurt over de instelling van een werkgroep die voorstellen moet doen over een nieuwe staatkundige structuur voor de Antillen.

,,Ik wil niet nog een keer getuige zijn van een minister die de Antillen bezoekt en met lege handen terugkomt. Ik wil nu binnen een maand resultaten zien.''

    • Jos Verlaan