Arbeidsmarkt

Het artikel van Paul Scheffer over de samenhang tussen immigratie, de integriteit van migranten en de verzorgingsstaat is een heldere analyse van deze problemen.

Wat ik mis in zijn benadering is de wijze, waarop de vraagzijde op de arbeidsmarkt met deze problematiek omgaat. Werkgevers zijn geneigd om personeel te werven dat minimale risico's oplevert. Leeftijd, gezondheid, handicap, opleiding en culturele achtergrond zijn in de praktijk selectiecriteria, die maken of iemand al dan niet uit de boot valt. Pas als er krapte op de arbeidsmarkt heerst komen zij aan de slag. Naast een risicomijdend beleid speelt de arbeidsorganisatie met zijn weinig flexibele structuur een rol, waardoor mensen die niet exact in een functieprofiel passen terzijde worden geschoven.