720 gewonden per jaar op school

Als gevolg van geweld op school melden zich jaarlijks 460 leerlingen van middelbare en 260 leerlingen van basisscholen bij afdelingen voor spoedeisende hulp van ziekenhuizen in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Consument en Veiligheid over de periode 1998 tot 2002. Ongeveer driekwart van de slachtoffers is jongen. Bijna al het letsel (90 procent) is veroorzaakt door vechtpartijen zonder dat daarbij wapens zijn gebruikt. In totaal zijn er bijna drie miljoen scholieren in Nederland.