70 pct allochtone gezinnen heeft budgetprobleem

Ruim 70 procent van de allochtone huishoudens in Nederland zegt moeite te hebben om rond te komen. Bij Nederlanders in grote steden ligt dat percentage op 37. De voornaamste oorzaak van dit verschil is dat allochtone gezinnen veelal een lager inkomen en meer kinderen hebben dan autochtone huishoudens. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Turkse huishoudens hebben naar eigen zeggen minstens 1.944 euro per maand nodig. Autochtone Nederlanders willen minimaal 1598 euro. Turkse en Marokkaanse gezinnen zijn vaak groter, zodat meer mensen met het inkomen moeten toekomen.