Zaak over europact verdeelt ministers

De ministers Zalm (Financiën) en Bot (Buitenlandse Zaken) verschillen van mening over de vraag of Nederland zich voor het Europese Hof van Justitie partij moet stellen in de zaak over het Stabiliteitspact.

Dat zeggen bronnen op de twee betrokken ministeries. De Europese Commissie besloot deze week het besluit (uit november) van de Europese ministers van Financiën – om, tegen Zalms zin, geen sancties op te leggen aan Duitsland en Frankrijk inzake hun schending van het Stabiliteitspact voor de euro – voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie.

De vraag waarover de wekelijkse ministerraad zich morgen buigt, is of Nederland zich naast de Europese Commissie in deze zaak partij moet stellen, aldus de bronnen. Zalm (VVD), die al langer bepleit dat Nederland niet moet schromen om in Europees verband een eigen geluid te laten horen, is daar voor. Bot (CDA) vreest evenwel dat, wanneer Nederland dat zou doen – vermoedelijk als enig EU-land – marginalisering van Nederland binnen Europa dreigt, zonder dat deze stap enig nuttig effect heeft.

In een vraaggesprek met deze krant vandaag ontkent Bot in het algemeen, dat er tussen hem en Zalm sprake is van een ,,richtingenstrijd'' ten aanzien van het Stabiliteitspact. ,,We zijn allebei voor de naleving ervan.'' Bot is het ook met Zalm eens, dat het goed is dat de Commissie de zaak bij het Hof heeft aangespannen. Over de uitkomst van de procedure zegt Bot: ,,Het is moeilijk voor mij om er nu al iets zinnigs over te zeggen. Ik hoop er veel van, maar weet absoluut niet hoe de rechter er tegenaan zal kijken''.

Bot ,,bereidt zich er geestelijk op voor'' dat Nederland als voorzitter van de EU in de tweede helft van dit jaar moet proberen overeenstemming over een Europese grondwet te bewerkstelligen. Voor de Ieren, die thans als voorzitter van de EU aan het sonderen zijn of er iets te doen valt aan de mislukking van de Europese top in Brussel eind vorig jaar, is het nog te vroeg om daadwerkelijk onderhandelingen over de grondwet te beginnen, denkt Bot.

Bot gaat begin februari naar Washington met de uitdrukkelijke bedoeling bij te dragen aan de verbetering van de transatlantische betrekkingen. Verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, zouden hem daartoe hebben aangespoord: ,,Men kijkt naar ons: als je wat in Washington kunt bereiken, dan graag''.

VRAAGGESPREK: pagina 3