THEATER

Landgenoten In Landgenoten, Beatrix spreekt laat schrijver Ger Beukenkamp de koningin in een toespraak haar hart luchten over de gevaren die de monarchie bedreigen. De echte koningin - bij monde van de premier en de minister van justitie - sprak er schande van. Ineke Veenhoven speelt de koningin perfect. Terwijl haar paleis verandert in een Big Brother Huis, vecht de bewoonster voor haar waardigheid.

T/m 24 jan. Brakke Grond, Nes 45. Inl 020-6266866 of www.toetssteen.nl.