Terra College

In de reportage over de schietpartij op het Terra College Het ging hier juist erg goed (14 januari, pagina 3) wordt het laatste citaat van het artikel toegeschreven aan de Haagse wethouder P. Heijnen. De uitspraak over geplande extra activiteiten van de school is echter van D. Hooijmeijer, adjunct-directeur van de Stichting Welzijn Escamp.