Rouw en bezinning 5

De Nederlandse samenleving heeft met afschuw kennis genomen van het gewelddadige incident op het Terra College in Den Haag. Met opzet gebruik ik hier de term `incident'. Verbazingwekkend is dan ook het artikel op de Opiniepagina van Rob van der Meer met als titel `Scholen kunnen geweld weren'. Zowel kop als inhoud van het artikel is uitermate suggestief en volkomen misplaatst in de context van de gebeurtenis. Het koud opsommen van voorwaarden om geweld te weren, gaat voorbij aan de gestoorde denkwereld waarin een individu tot zijn daden kan komen.

Slechts de allerlaatste alinea doet vermoeden dat ook de schrijver van het artikel de schietpartij op het Terra College als een incident beschouwt. Een incident dat door geen van de beschreven voorwaarden kan worden buitengesloten. Daarmee verliest het artikel elke betekenis en is daarmee een klap in het gezicht van de genoemde school. Uit andere berichtgeving in dezelfde krant mag worden afgeleid dat de betreffende school op allerlei manieren bezig was de veiligheid te waarborgen. Het valt de redactie te verwijten een artikel met deze strekking op dit moment te plaatsen.