Rouw en bezinning 4

Pim Fortuyn is er om vermoord, Lubbers is er om uitgelachen. Beiden maakten zich zorgen om de overdaad aan tolerantie waaraan de Nederlandse samenleving bezig is ten onder te gaan. Ook nu weer na de moord op een docent in Den Haag proberen onderwijs, politiek en allerlei zogenaamd `politiek en sociaal correcte' zegslieden de zaak tot een incident te bagatelliseren. In hun verzoeningsijver hebben ze niet in de gaten dat hun opvattingen de samenleving de afgelopen dertig jaar hebben veranderd in een ongedisciplineerde, ongeïnteresseerde, misdadige en spijkerharde zwijnenstal.

Als we in een zeer nabije toekomst geen maatschappij tegemoet willen zien waarin we draconische maatregelen moeten nemen tegen verloedering, criminaliteit, geweld en allerlei ander onmaatschappelijk gedrag, dan moet nu echt het roer om.

Orde en discipline dienen het maatschappijbeeld weer te gaan bepalen. Justitie, politie, leerkrachten, ouders, jongerenwerkers, tram- en treinconducteurs en al die andere `gezagsdragers' moeten weer op hun strepen staan. En dat bereiken we niet met meer detectiepoortjes, meer camera's, of wat er nog meer aan niet-effectieve elektronica voorhanden is, maar met duidelijke verhoudingen tussen oud en jong, tussen overheid en bevolking, tussen goed en slecht, tussen bevoegd gezag en kwaadwillende elementen. Het tijdperk van de tolerantie is voorbij; dat van de correctieve intolerantie is aangebroken. En dat mag best sociale revolutie genoemd worden.