Rouw en bezinning 3

De kruitdamp is nauwelijks opgetrokken of we worden al overspoeld met verklaringen over hoe het allemaal zover kon komen. Voor de directeur van de school staat blijkens zijn persconferentie al vast, dat zijn beleid en dat van de school geen blaam treft. Het is immers een maatschappelijk probleem! Ook een woordvoerder van de Turkse gemeenschap ziet de maatschappij als de bron van alle ellende.

Voordat we nu verder gaan, moeten we dus eerst vaststellen wat de maatschappij eigenlijk is. Vroeger, toegegeven lang geleden, leerde ik dat de maatschappij de hele samenleving omvat, inclusief scholen en de totale bevolking, ongeacht de etnische herkomst. We werden dan ook opgevoed tot nuttige leden van de maatschappij. Ik loop inmiddels blijkbaar achter, want het lijkt er op dat school en maatschappij gescheiden werelden zijn geworden.

Heeft het prijswinnende en academisch blijkbaar hoog aangeschreven Terra College misschien een leraar maatschappijleer in huis die ons kan vertellen wat de thans gangbare opvatting van `maatschappij' is?