Rouw en bezinning 1

Een leraar is vermoord omdat hij leraar was. Hij oefende zijn beroep uit op een belangrijke school, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, waar 60 procent van de leerlingen in Nederland een opleiding volgt. Ons past rouw om het verlies van een leraar. Ons past bezinning op deze ramp.

Bezinning is niet eenvoudig. Dat kost aandacht en concentratie. De schoolleiding en docenten van het Terra College namen de tijd om te rouwen, zich te bezinnen, en vervolgens wijdden zij zich weer aan hun belangrijke werk: leerlingen begeleiden naar deelname aan deze maatschappij, waarin helaas ook misdaad voorkomt.

Het goede voorbeeld van de docenten van het Terra college is niet gevolgd door vele mensen die niet het belangwekkende beroep van docent uitoefenen. Radio- en televisie-uitzendingen werden bevolkt door mensen die even meldden dat het gebeurde verschrikkelijk was om vervolgens uit te weiden over wel of geen bewaking, wel of geen opvoedingskampen voor vroeg op te pakken ontsporende jongeren. Onderzoeken over jeugdmisdadigheid, ervaringsdeskundigheid in het aanpakken van allochtone jongeren, alles werd uit de kast getrokken om de ramp die er is gebeurd weg te poetsen met meningen en ideeën. Inventarisaties van vormen van geweld die op scholen voorkomen, en raad, veel goede raad werd er gegeven. `Scholen kunnen geweld weren', schreef een expert van het gelijknamige Centrum voor Veiligheid in Rosmalen in deze krant als reactie op de ramp. En hij noemde negen voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de school veilig te maken.

Hij zal gelijk hebben. De interim-directeur van eenzelfde soort school die het probleem heel anders had aangepakt, en met succes, hij zal ook gelijk hebben. Maar allemaal lieten zij iets na. Alle min of meer deskundigen die meningen gaven over de aanpak op scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lieten iets na. Stilstaan bij de ramp die er is gebeurd. Stilstaan bij het verlies van een docent die ervoor gekozen had dit belangrijke en moeilijke werk te doen. Nederland moet afscheid nemen van een docent die in het harnas is gestorven. Ik buig diep voor de docenten die hetzelfde werk verrichten als deze docent. Hans van Wieren, mij past rouw, rouw had ons allemaal gepast.