Picasso op veiling

Het veilinghuis Sotheby's in New York veilt op 5 mei 44 schilderijen uit de kunstcollectie van wijlen John Hay Whitney, voormalig hoofdredacteur en uitgever van The New York Herald Tribune, tevens oud-ambassadeur en kunstmecenas. Een van de hoogtepunten is een vroeg werk van Picasso uit 1905: Garçon à la pipe, geschat op 70 miljoen dollar.

De veiling, met een geschatte opbrengst van ten minste 140 miljoen dollar, bevat verder doeken van Manet, Degas, Monet, Mummings en Singer Sargent. Whitney en zijn vrouw bezaten een van de belangrijkste Amerikaanse collecties van impressionistische en moderne 20ste-eeuwse kunst, die is ondergebracht in de Greentree Foundation, die zich inzet voor vrede en mensenrechten. De veilingopbrengst komt ten goede aan activiteiten van het fonds.