`Opvangtraject' staat meteen klaar

,,Van psychologen tot rechters tot huisvrouwen,'' steeds sneller komen vrijwilligers van Slachtofferhulp in actie na een ingrijpende gebeurtenis. Wat doen ze eigenlijk?

,,Vrijwel direct'' stonden ze klaar met hulp voor leerlingen, leraren en ouders, de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland, regio Haaglanden. Meteen na de schietpartij op het Haagse Terra College kreeg Slachtofferhulp een telefoontje van de politie, zegt regiocoördinator Judith Groen.

De hulpverlening kwam snel op gang doordat nabij de vmbo-school een politiebureau is waarin een spreekuurlocatie van Slachtofferhulp is gevestigd. ,,De lijntjes waren daardoor zeer kort'', aldus Groen. In eerste instantie stuurde Slachtofferhulp vijftien medewerkers naar de school. Daar hielden zij een ,,speech'' over welke hulp de leerlingen konden verwachten. ,,Sommige jongeren willen in zo'n geval liever met elkaar praten. Wij staan daarbij en bieden onze hulp aan waar dat nodig of gewenst is.'' Woensdag was er op de school een bijeenkomst voor leerlingen en ouders, vanaf welk moment 25 tot dertig medewerkers in ploegendiensten voor begeleiding zorgden.

Dit aantal zal in elk geval tot en met vrijdag begeleiding bieden. Na het `eerste opvangtraject' houden medewerkers desgewenst individueel contact met betrokkenen. Groen: ,,Het vervolgtraject is gelimiteerd. De begeleiding heeft geen therapeutisch karakter. Onze medewerkers kijken welke hulp betrokkenen nodig hebben en verwijzen zo nodig door naar professionele instanties.'' Slachtofferhulp bestaat uit vrijwilligers van verschillende komaf. ,,Van psychologen tot rechters tot huisvrouwen, maar elk met de benodigde ervaring'', zegt Groen. De afdeling Haaglanden heeft er in totaal zo'n 120 in haar bestand. Na het bekend worden van het schietincident op het Terra College boden veel medewerkers van Slachtofferhulp Haaglanden zich vrijwillig aan mee te draaien in de ploegendiensten. Slachtofferhulp heeft 24 uur per dag een piketdienst van medewerkers beschikbaar. Daarnaast roept zij naar behoefte extra hulpverleners op. ,,Dit incident is zeer ingrijpend en we hebben te maken met een groot aantal potentiële hulpbehoevenden. We zijn er trots op dat zoveel medewerkers zich onmiddellijk beschikbaar stelden'', aldus Groen.

Bij het samenstellen van de groep `eerste-fase'-begeleiders heeft de hulporganisatie niet speciaal geselecteerd op etnische afkomst. Wel heeft zij op de school pamfletten in meerdere talen verspreid. ,,In ons bestand zitten medewerkers van verschillende afkomsten. De groep die is ingezet, is daar een afspiegeling van.''

Om vast te stellen hoeveel mensen Slachtofferhulp moet inschakelen, gaat zij in eerste instantie af op informatie van de politie. Een opvangcoördinator stuurt een eerste groep hulpverleners. Het aantal baseert hij op basis van gegevens over wat er is gebeurd, het aantal slachtoffers en getuigen én een inschatting van de emotionele toestand ter plaatse. Daarna wordt op de plaats zelf bekeken of dit voldoende is. De opvangcoördinator overlegt met een collega op het hoofdkantoor, ook over de mogelijke gevolgen van de gebeurtenis op de hulpverleners zelf. ,,Dit bepaalt hoe vaak het nodig is de groep te verversen.''

Groen zegt geen afmeldingen te hebben ontvangen van medewerkers die de situatie op school niet aankonden. ,,Hoe indrukwekkend ook, dit is gewoon ons werk. Slachtoffers zijn slachtoffers, of het nu jongeren of volwassenen betreft. Inhoudelijk maakt het wel verschil. Bij jongeren heb je vaak te maken met stoerheid: `Ik ben wel boos, maar mag dat wel? Ik ben toch al volwassen?' Ze hebben behoefte aan zelfstandigheid én willen tegelijkertijdbescherming'', legt Groen uit. ,,De puberteit is sowieso een lastige periode en bij een schokkende gebeurtenis helemaal, omdat ze terug moeten vallen op hun ouders terwijl ze zich daar net van aan het losmaken zijn. Hulp vragen is dus lastig.'' Hoelang Slachtofferhulp nog op de school aanwezig blijft en hoeveel leerlingen, ouders of leraren van begeleiding gebruik maken, kan Groen niet zeggen. ,,Het is een hectische toestand en we zitten nog volop in de eerste opvangfase. Vrijdag zijn we in elk geval nog bij de herdenkingsdienst. Pas later, wanneer de rust enigszins terugkeert, komt bij slachtoffers vaak de echte klap.''