Minder honger in Ethiopië

Het aantal Ethiopiërs dat afhankelijk is van voedselhulp zal dit jaar door een goede oogst bijna halveren in vergelijking met de 13,2 miljoen van vorig jaar. Maar volgens de VN-landbouworganisatie FAO zijn dit jaar nog altijd 7,2 miljoen Ethiopiërs aangewezen op voedselhulp. Hongersnood is in Ethiopië een permament probleem dat wordt veroorzaakt door overbevolking, uitputting van de bodem, landbouwbeleid en slechte werking van de markt. Droogte en andere ongunstige weersomstandigheden spelen bij de voedselproblemen een ondergeschikte rol.