Meer vertrouwen kleine industrie

Kleine en middelgrote bedrijven in de industrie hebben iets meer vertrouwen in de toekomst gekregen. Van elke honderd ondernemingen menen 54 dat er een opleving voor de deur staat. In de zomer waren dat er 51. Dit blijkt uit de Industriemonitor die brancheorganisatie MKB-Nederland samen met de Rabobank vandaag naar buiten heeft gebracht. Helemaal gerust op de toekomst zijn de bedrijven niet. Vergeleken met een jaar geleden zijn zij pessimistischer geworden.