Leefbaar R'dam houdt wethouder

Het Rotterdamse college (Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD) krijgt een nieuwe wethouder veiligheid. De dinsdag afgetreden Rabella de Faria (Leefbaar Rotterdam) zal worden vervangen door een andere kandidaat namens dezelfde partij. Leefbaar Rotterdam gaat nu op zoek naar een kandidaat.

Dat werd gisteren duidelijk bij een persconferentie van Leefbaar Rotterdam op het Rotterdamse stadhuis. Bij die gelegenheid werd tevens een verklaring uitgegeven die de onduidelijkheid over het plotselinge vertrek van Rabella de Faria moest wegnemen.

Volgens deze verklaring heeft Leefbaar Rotterdam De Faria na bijna twee jaar aan de kant gezet omdat ,,de nu aanwezige resultaten op het gebied van veiligheid en zorg niet hebben geleid tot voldoende vertrouwen in het behalen van de beoogde eindresultaten die de fractie voor ogen staan''.

In een toelichting stelde fractieleider Ronald Sørensen van Leefbaar Rotterdam dat er altijd scepsis is geweest over de al snel als zwak te boek staande wethouder. Sørensen: ,,Zij was daarvan op de hoogte. Maar ze is er niet in geslaagd die scepsis weg te nemen. Het aantal fractieleden met scepsis is alleen maar gegroeid.''

Volgens Leefbaar Rotterdam is voor De Faria's portefeuille veiligheid ,,een andere bestuursstijl'' nodig. Sørensen zei dat De Faria een ,,onvoldoende leidende rol'' speelde in de discussie over veiligheid in de stad. Ook zou zij onvoldoende uit de verf komen tegenover de driehoek van burgemeester, korpschef en officier van justitie: ze zou te weinig initiatief tonen en door haar toedoen zouden anderen met successen van de partij op veiligheidsgebied aan de haal gaan.

Sørensen onderstreepte het belang van veiligheid als aansprekend thema voor zijn partij. Mede dankzij de nadruk op dit thema veroverde wijlen Pim Fortuyn met Leefbaar Rotterdam 17 van de 45 raadszetels. Sindsdien hebben zich vier fractieleden afgescheiden. De partij levert drie van de zeven wethouders. Sørensen: ,,Wij willen een wethouder die zich namens onze kiezers sterk manifesteert. Dat was zij niet.''

Omdat er geen directe aanleiding is voor het vertrek van De Faria, heeft het plotselinge aftreden van de wethouder geleid tot verbazing in de gemeenteraad. Zowel oppositie als coalitie had al langer kritiek op haar functioneren. Vooral de PvdA, de belangrijkste oppositiepartij, had geregeld aanvaringen met De Faria.

Toch vragen diverse partijen zich af waarom zij juist nu werd gedwongen tot aftreden. Om daar antwoord op te krijgen, hebben een aantal oppositiepartijen gevraagd om een extra raadsdebat. Dat debat staat gepland voor vanavond.