Kort geding krant tegen premier Godett

Het Antilliaanse dagblad Amigoe spant een kort geding aan tegen de Antilliaanse landsregering omdat een journaliste van die krant, Marjo Nederlof, de toegang is geweigerd tot persconferenties van minister-president Mirna Louisa-Godett.

Nederlof, die tevens correspondent is van NRC Handelsblad, kreeg vorige week vrijdag tijdens een persconferentie onenigheid met Louisa-Godett, waarbij de laatste haar een document uit handen probeerde te trekken. Vervolgens verbood zij de journaliste de verdere toegang tot haar persconferenties.

Gisteren bleek dat Nederlof, vergezeld van hoofdredacteur Michael Willemse en directeur Ingrid de Maaijer, inderdaad niet meer aanwezig mocht zijn op de persconferenties. De krant neemt geen genoegen met de toezegging dat de boycot tot persconferenties alleen Nederlof geldt. Andere Amigoe-journalisten zouden wel nog welkom zijn.

Andere Antilliaanse media, waaronder het Antilliaans Dagblad, Extra en Vigilante hebben gisteren uit solidariteit met Amigoe de persconferentie ook niet bijgewoond. De advocaat van de krant wil in het kort geding aanvoeren dat het verbod inbreuk maakt op het grondrecht van vrijheid van meningsuiting en het recht op vrije en onafhankelijke nieuwsgaring. Het is nog onbekend wanneer het kort geding dient.

Vandaag overlegt de premier met een delegatie van de Antilliaanse journalistenvereniging Prensa Uní.

Hoofdredacteur Folkert Jensma van NRC Handelsblad heeft de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen in Den Haag, Maurice Adriaens, verzocht zijn invloed aan te wenden om het mogelijk te maken dat Nederlof als correspondent van deze krant kan werken.